Det er 8 bilder i denne visningen. Bruk knappene nederst på bildet for å bytte til andre bilder. Bilene gjør seg godt i fullskjerm, klikk på knappen som pilen peker på for fullskjerm.

[ipano id=”34″ sceneid=”Vestby7″ height=710]