Klikk på ikon nederst å høyre hjørne på bildet for å se bildet i full skjerm, det er først da det blir interessant å se på!
Bruk musen til å dra deg rundt i bildet, eller bruk piltastene. Du kan også zoome ut og inn med musehjulet.