Et stående panorama fra Hvitstenveien. Magisk med solen over skyene.