Dji Mini 2. Bracketing og panorama sammensatt av mange eksponeringer. Til sammen 36 bilder i 3 lag.