Dette er et 360 bilde fra hytta vår på en tur opp mot Bletoppen i fjor. Bildet sees best i fullskjerm. Se på symbolene nederst på bildet. Symbol nr.2 fra høyre gir fullskjerm.

På grunn av feil i sammensettingen av de 26 bildene denne består av har bildet aldri blitt brukt. Nå har jeg imidlertid satt dette sammen selv i et annet program (PTGui) som fungerte mye bedre. Bildet er også nedskalert fra 22500 til 12000 piksler i bredden da orginalfilen er på 132Mb og tar litt lang tid å laste ned 🙂

De øvrige bildene er bare utsnitt fra det store bildet.